Vasıflı ikrarda kanıtlama yükümlülüğü, ikrar eden davalıya değil, vakıayı ileri süren davacıya aittir

Yargıtay 3.Hukuk Dairesi

2013-846 esas  2013-6391 karar 16.04.2013 tarihli

-Sebepsiz zenginleşme

-Vasıflı ikrar

-İspat yükü

Özet:  Davacı, davalının şirketinden değişik zamanlarda ilaç aldığını, davalının talimatıyla ödemeleri davalının hesabına gönderdiğini, gönderilen paraların davalının gösterdiği şirket cari hesap borcundan mahsup edilmediği için davalının sebepsiz  zenginleştiğini belirtmiş, bu iddia davalı tarafça kabul edilmemiş, daha önce davacıya borç olarak verilen paraların geri ödenmesi için gönderildiği savunulmuştur. Davalı, davaya konu paraların kendilerine gönderildiğini ikrar  etmiş, ancak bunların davacı tarafından ileri sürülen nedenlerle değil, başka bir nedenle gönderildiklerini savunmak suretiyle, vakıanın hukuksal niteliğinin ileri sürülenden farklı olduğunu bildirerek vasıflı ikrarda bulunmuştur. Vasıflı ikrarda kanıtlama yükümlülüğü, ikrar eden tarafa (davalıya) değil, vakıayı ileri süren davacıya ait olup, bu ikrar bölünemez. Davacı taraf, davaya konu paraların ilaç bedeli olarak gönderildiği yolundaki iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Havalenin mevcut bir borcun ödenmesi amacıyla yapıldığı, yolunda yasal karine olduğundan havalenin borcun ödenmesinden başka bir amaçla yapıldığını ileri süren havaleci, bu iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür.

6100 s.y. HMK 188.madde

1086 sy. HUMK 236.madde

818 s.y. BK 457 madde

6098 s.y. TBK 555.madde

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir