VERGİ KAÇAKÇILIĞI / SAHTE FATURA DÜZENLEMEK

T.C.

YARGITAY
Yedinci Ceza Dairesi
E. 2005/6789
K. 2006/2884
T. 30.3.2006
VERGİ KAÇAKÇILIĞI
SAHTE FATURA DÜZENLEMEK
5237 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) [Madde 7]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 102]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 104]
765 s. TÜRK CEZA KANUNU (1) (MÜLGA) [Madde 359]
213 sayılı kanuna muhalefetten sanıklar Murat Kaya, Hüseyin Kaçar ve Müjgan Kaçar haklarında yapılan duruşma sonunda: Sanık Müjgan Kaçar’ın beraatine, sanık Hüseyin Kaçar’ın hükümlülüğüne ve mahkemenin görevsizliğine, sanık Murat Kaya hakkındaki kamu davasının TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddeleri gereğince ortadan kaldırılmasına ve 359/6-1 maddesi gereğince hükümlülüğüne dair İZMİR 6.Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 13.12.2004 tarihli hükmün Yargıtayca incelenmesi, müdahil hazine vekili, sanık Murat Kaya müdafii ve Hüseyin Kaçar müdafii tarafından süresinde istenilerek dava evrakı Cumhuriyet Başsavcılığının onama ve bozma isteyen 9.5.2005 tarihli tebliğnamesiyle daireye verilmekle dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
I- Müdahil hazine vekilinin sanık Murat Kaya hakkındaki 1995-1996 yıllarında sahte fatura düzenleyerek vergi kaçakçılığı yapmak suçundan zamanaşımı sebebiyle kamu davasının ortadan kaldırılması kararına yönelik temyizinin incelenmesinde;
Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre müdahil hazine vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
II- Müdahil hazine vekilinin sanık Müjgan Kaçar hakkındaki beraat hükmüne yönelik temyizi ile sanıklar Hüseyin Kaçar ve Murat Kaya müdafiilerinin bu sanıklar hakkındaki mahkumiyet kararlarına yönelik temyizlerinin incelenmesinde;
SONUÇ : 5237 sayılı TCK.nun 7. maddesi uyarınca, suç tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı TCK.nun 102/4 ve 104/2 maddelerinde öngörülen zamanaşımı sanıklar lehine olup, suç tarihi olan 1.4.1998’den itibaren temyiz inceleme gününde zamanaşımı tahakkuk etmiş bulunduğundan hükmün BOZULMASINA, anılan maddeler gereğince sanıklar hakkındaki kamu davasının zamanaşımı sebebiyle ORTADAN KALDIRILMASINA, 30.03.2006 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir