VERGİ USUL YASA’SINA MUHALEFET SUÇU / MÜKERRER KAMU DAVASI

T.C.

YARGITAY
Onbirinci Ceza Dairesi
E. 2005/443
K. 2006/3347
T. 24.4.2006
VERGİ USUL YASA’SINA MUHALEFET SUÇU
MÜKERRER KAMU DAVASI
213 s. VERGİ USUL KANUNU [Madde 367]
4811 s. VERGİ BARIŞI KANUNU [Madde 14]
213 Sayılı Vergi Usul Yasasına muhalefet suçlarından sanıklar Osman Niyazi Önen, Osman Haluk Arpad, Zeliha Önen, Osman Saffet Arolat, Aşkın Kurultak, Erdoğan Gökalp ve Mehmet Murat Öktem’in yapılan yargılamaları sonunda:
4811 Sayılı Yasanın 14/3. maddesi gereğince kamu davasının ortadan kaldırılmasına dair ÇANAKKALE Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 17.02.2004 gün ve 2003/157 Esas, 2004/28 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay’ca incelenmesi katılan vekili tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının onama ve bozma isteyen 24.01.2005 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle, incelenerek gereği görüşüldü:
10.03.2003 tarih ve 153/38 sayılı iddianame ile sanıklar hakkında 1998 takvim yılında sahte fatura düzenlemek ve kullanmak suçlarından açılan kamu davasında, Çanakkale Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dava şartı olan Defterdarlık veya Gelirler Bölge Müdürlüğü mütalaası eksikliğinin tamamlanması için, 17.03.2003 gün ve 65/140 sayılı yargılamanın durdurulmasına karar verildikten sonra, 213 Sayılı Yasanın 367. maddesi gereğince, maliye müfettişlerinin, tespit ettikleri vergi kaçakçılığı suçları hakkında doğrudan suç duyusunda bulunduklarından defterdarlık mütalaasının söz konusu olmayacağına ilişkin, Çanakkale Defterdarlığı’nın 06.05.2003 gün ve 002763 sayılı yazısı üzerine, 09.05.2003 tarih ve 682/113 sayılı iddianame ile sanıklar hakkında adı geçen Ağır Ceza Mahkemesi’ne aynı suçlardan mükerrer kamu davası açıldığı anlaşılmış olmakla; davalar birleştirilerek sanıkların hukuki durumlarının takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla, sanık Osman Haluk Arpad’ın da sorgusu yapılmadan, yazılı şekilde karar verilmesi,
SONUÇ : Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı, 5320 Sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 Sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 24.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir