VESAYET İŞLERİNDE YETKİ

T.C.

YARGITAY
İkinci Hukuk Dairesi
E:2005/19832
K: 2006/4479
T: 30.03.2006
VESAYET İŞLERİNDE YETKİ
ÖZET:Velayet altındaki küçüğün yerleşim yeri ana ve ba­basının yerleşim yeri olup, vesayet işlerinde yetki küçüğün yerleşim yerindeki vesayet dairesidir.
4721 s. TÜRK MEDENÎ KANUNU [Madde 21]
Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah­kemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp dü­şünüldü.
Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri ana ve babasının yerleşim yeridir(TMK m. 21/1). Vesayet işlerinde yetki küçüğün yerleşim yerindeki ve­sayet dairelerine aittir. Küçük Yasin ve Furkan Haymana nüfusuna kayıtlıdır. Yerleşim yerinin Polatlı ilçesi olduğu da kanıtlanmış değildir. O halde yetki­sizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasının incelenmesi usul ve yasaya ay­kırıdır.
Sonuç: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple (BOZULMASINA), bozma sebebine göre diğer yönlerin şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 30.03.2006 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir