Y11CD 29.5.2008 E.2008/4716 – K.2008/5440


 Y11CD 29.5.2008 E.2008/4716 – K.2008/5440

– HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

– SANIK LEHİNE OLAN KANUNUN UYGULANMASI (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) –

TCK.7/2 – CMK.231

Sanık lehine olan kanunun uygulanması gereği gözetilerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk vardır.

SUÇ ve KARAR:

Dolandırıcılık suçundan sanık Kazım Aşkın`ın yapılan yargılaması sonunda: Mahkumiyetine dair (ZEYTİNBURNU) 1. Asliye Ceza Mahkemesi`nden verilen 11.4.2007 gün ve 2001/1110 Esas – 2007/379 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığının bozma isteyen 1.4.2008 tarihli tebliğnamesi ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği görüşüldü:

YARGITAY 11. CEZA DAİRESİ KARARI:

5237 sayılı TCK`nın 7/2. maddesi gözetilerek; 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 Sayılı Yasanın 562. maddesi ile değişik CMK.`nın 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının takdir ve değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeyen hükmün bu sebepten dolayı istem gibi BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.11.C.D. 29.5.2008 E.2008/4716 – K.2008/5440

PicLensButton Y11CD 29.5.2008 E.2008/4716 – K.2008/5440

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir