Y13HD 28.9.2009 E.2009/4667 – K.2009/10460

– Doktorun Sorumluluğu (Yanlış Teşhis Ve Tedavi – Vekalet Sözleşmesi) – Vekalet Sözleşmesi (Doktorun Sorumluluğu) – Doktorun Hafif Kusuru – Yanlış Teşhis Ve Tedavi BK.321/1, 386, 390/11, 394/1 Yanlış teşhis ve tedavi nedeniyle, doktordan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkin davada: Dava, davalının Vekalet Sözleşmesinden kaynaklanan özen borcuna aykırılık olgusuna dayanmaktadır. Vekil, işçi gibi özenle […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir