Y15HD 9.3.2010 E.2009/1540 – K.2010/1309

– Sözleşmeyi Fesih Hakkı (Menfi Zarar) – Feshin Hükümleri – Menfi Zarar BK.106,108 Akdi haklı olarak fesheden davacı bu yüzden uğradığı menfi zararlarını isteyebilir. Ancak bu dava dosyasında davacının menfi zararlarının oluştuğuna dair bir delil bulunmamaktadır. Bu nedenle istemin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü doğru olmamıştır. DAVA ve KARAR: Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir