Y1CD 9.2.2010 E.2009/2952 – K.2010/671


 Y1CD 9.2.2010 E.2009/2952 – K.2010/671

– Muhalefet Şerhinin Gerekçesiz Olması  (Bozma Sebebi)

– Gerekçesiz Muhalefet Şerhi (Bozma Sebebi)

– Mahkeme Kararlarının Gerekçeli Olma Zorunluluğu –

82An.141 – CMK.34,230,232

Hakim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeli olarak yazılır.

Karşı oy kullanan üye Hakim`nin, karşı oyunun gerekçesiz bırakılması suretiyle Anayasa`nın 141, 5271 sayılı CMK.`nun        34, 230 ve 232. maddelerine aykırı davranılması, isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Mehmet`i kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık Ali`nin yapılan yargılanması sonunda; hükümlülüğüne ilişkin (ANKARA) Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi`nden verilen 25.12.2008 gün ve 83/432 sayılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay`ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş ve hüküm kısmen re`sen de temyize tabi bulunmuş olduğundan dava dosyası       C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle, duruşmalı olarak incelendi ve aşağıdaki karar tespit edildi:

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ KARARI:

“Hakim ve mahkemelerin her türlü kararı, karşı oy dahil, gerekçeli olarak yazılır” hükmüne karşın, sanık hakkında adam öldürme suçundan kurulan hükümde,     sanık lehine TCK.`nun 29. maddesi uyarınca tahrik nedeniyle cezasından       1/4 oranında indirim yapılması gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullanan üye Hakim E.S.A.`nın (20702) karşı oyunun gerekçesiz bırakılması suretiyle Anayasa`nın 141, 5271 sayılı CMK.`nun 34, 230 ve 232. maddelerine aykırı davranılması,

SONUÇ: Usule aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazı bu nedenle yerinde görüldüğünden, kısmen re`sen de temyize tabi bulunan hükümlerin diğer yönleri incelenmeksizin öncelikle bu nedenle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.1.C.D. 9.2.2010 E.2009/2952 – K.2010/671  

PicLensButton Y1CD 9.2.2010 E.2009/2952 – K.2010/671

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.