Y20HD 8.7.2009 E.2009/9195 – K.2009/11531


 Y20HD 8.7.2009 E.2009/9195 – K.2009/11531

– ORMAN KADASTROSU DIŞINDA KALAN YERLER (Orman İdaresinin Tapu İptali Davası)

– ORMAN İDARESİNİN TAPU İPTALİ TALEBİ (Orman Kadastrosu Dışında Kalan Yerler)

– ORMAN KADASTROSUNUN HATAEN İKİNCİ KEZ YAPILMASI YOLSUZ TESCİL (İkinci Kadastro) –

TMK.1025,1026 – MK.(Mülga) 934 – İsviçre MK.976 –  3402 Sa.Ka.12,22/1

1. Orman Yönetiminin Kesinleşen Orman Kadastrosu dışında kalan yer için, açtığı tapu iptali ve tescil davasının reddi gerekir;   Hak düşürücü süre sebebiyle davanın reddine dair verilen karar sonucu itibariyle doğrudur.
2. Kadastro kesinleştikten sonra, aynı yer için hataen tekrar kadastro yapılması halinde; ikinci kadastro yolsuz olup,  bütün sonuçları ile geçersizdir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki tapu iptali ve tescil davasının yapılan duruşması sonunda kurulan hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı Orman Yönetimi tarafından istenilmekle, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği düşünüldü:

YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı Orman Yönetimi, Evcili Köyü 193 ada 22 parsel sayılı 1380 m2 yüzölçümündeki taşınmazın yörede yapılan ve 16.11.1982 tarihinde ilan edilerek kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde kaldığını belirterek tapu iptali ve tescil davası açmıştır. Mahkemece, 5841 Sayılı Yasa ile değişik   3402 Sayılı Yasanın 12. maddesi gereğince 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı   Orman Yönetimi tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dilekçesindeki açıklamaya göre dava, kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde kalan taşınmazın tapu kaydının iptali ve tescili istemine ilişkindir.

Çekişmeli taşınmazın bulunduğu yerde 16.11.1982 tarihinde ilan edilerek kesinleşen orman kadastrosu ile 1991 yılında yapılan ve 13.6.1991 tarihinde kesinleşen arazi kadastrosu bulunmaktadır.

Mahkemece, 14.3.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5841 Sayılı Yasa ile değişik 3402 Sayılı Yasanın 12/3. maddesi gereğince 10 yıllık hak düşürücü süre geçtiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ise de, mahkemenin gerekçesi dosya kapsamına uygun olmamakla birlikte karar sonucu itibariyle doğrudur. Çünkü; dava konusu taşınmaz, orman kadastro tutanaklarına göre kesinleşen orman kadastrosunun sınırları dışında kalmaktadır. Dava konusu taşınmaz, 1982 yılında yapılıp kesinleşen orman kadastrosu sınırları içinde kalmış olsa idi orman kadastrosu daha önce yapılıp kesinleştiğinden ve taşınmaz orman kadastro sınırları içinde olacağından, arazi kadastro ekiplerinin bu durumu göz önünde bulundurmadan, hata ile ikinci kere kadastrosunu yapıp yolsuz olarak sicil oluşturacaklarından, 766 Sayılı Yasanın 46/2 ve 3402 Sayılı Yasanın 22/1. maddeleri gereğince ikinci kadastronun yolsuz (T.M.Y.nın   1025. md.) ve bütün sonuçlarıyla hükümsüz olması nedeniyle malikine mülkiyet hakkı kazandırmayacağı ve T.M.Y.`nın 1026. (E.M.Y. 934. – İsviçre 976) maddesi gereğince sicil hiç bir süreye bağlı kalmadan her zaman iptal edilebilecek ve bu halde 3402 Sayılı Yasanın 12/3. maddesi hükümlerinin uygulanma olanağı da bulunmayacaktı. Ne var ki; somut olayda, dava konusu taşınmaz orman kadastro sınırlarının dışında kalmaktadır.

SONUÇ: Mahkemece bu gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanlış gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de, karar sonuç olarak doğru olduğundan hükmün bu gerekçelerle ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.20.H.D. 8.7.2009 E.2009/9195 – K.2009/11531

PicLensButton Y20HD 8.7.2009 E.2009/9195 – K.2009/11531

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir