Y2CD 15.6.2011 E.2011/19218 – K.2011/13215

– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz CMK.231/5-12, 271, 309 – TCK.62/1, 142/1-f, 168/1 Açıklanmayan ve hukuken varlık kazanmamış bulunan hükmün içeriğine dahil bulunan hukuka aykırılıkların, itiraz yolu ile incelenmesi olanağı bulunmadığından; Katılan vekilinin hükmün içeriğine yönelik itirazının kabulüne karar verilerek, hükümde vekalet ücreti ile ilgili düzeltme yapılması nedeniyle kanun yararına bozma istemi yerinde görülmüştür. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.