Y2CD 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174


 Y2CD 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174

– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
– İddianamenin Okunmaması
– Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi (Mükerrer Durumundaki Sanık)
– Mükerrer Sanığa Verilen Hapis Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi
– Adli Para Cezası (Mükerrer Durumundaki Sanık)
– Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (Mükerrer Durumundaki Sanık) –

CMK.231/6-a – TCK.58

Mükerrer olması nedeniyle zorunlu olarak uygulanan maddede öngörülen seçenekli cezalardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde, tayin olunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

DAVA ve KARAR:

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ KARARI:

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olduğu anlaşıldığından, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için aranan 5271 sayılı CMK.`nun 231/6. maddesinin (a) bendinde yazılı “kasıtlı bir suçtan mahkum olmama” koşulunun bulunmaması nedeni ile sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği belirlenerek yapılan incelemede;

Mükerrer olması nedeniyle zorunlu olarak uygulanan maddede öngörülen seçenekli cezalardan hapis cezasının tercih edilmesi halinde tayin olunan hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olduğundan ve uygulamada bir isabetsizlik olmadığından, iddianamenin kabul kararı okunmamış ise de, iddianame ve ekleri okunup sanığın sorgusunun yapılması ve bu eksiklik savunmayı kısıtlayacak nitelikte olmadığından, tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak olunmamıştır.

SONUÇ: Yapılan duruşmaya toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddi ile hükmün ONANMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.C.D. 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174

PicLensButton Y2CD 29.4.2010 E.2009/12096 – K.2010/14174

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir