Y2HD 12.1.2010 E.2008/15352 – K.2010/239


  Y2HD 12.1.2010 E.2008/15352 – K.2010/239

– Görev (Mirası Reddin İptali Davası)
– Mirası Reddin İptali Davası (Görev)
– Mirasçıdan Alacaklılarının Korunması (Mirası Reddin İptali Davası) –

HUMK.8 – TMK.617

Mirası reddin iptali davasında, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup; bu husus mahkemece re`sen gözetilmelidir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, Türk Medeni Kanunu`nun 617. maddesine dayalı “reddin iptali” davasıdır.

Kanunda özel hüküm bulunmadığı ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 8. maddesinde yazılı davalar söz konusu olmadığı hallerde her dava Asliye Hukuk Mahkemesinde görülür.

Reddin iptali davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Görev kamu düzenine ilişkindir. Mahkemece yargılamanın her aşamasında kendiliğinden dikkate alınması gerekir.

Bu açıklama karşısında görev yönü düşünülmeden işin esasının incelenmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 12.1.2010 E.2008/15352 – K.2010/239  

PicLensButton  Y2HD 12.1.2010 E.2008/15352 – K.2010/239

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir