Y2HD 16.3.2011 E.2010/15104 – K.2011/4651

– Velayet Hakkının Sürmesi (Zihinsel Özürlü Çocuğun Erginleşmesi) – Zihinsel Özürlünün Annesinin Velayetinde Bırakılması TMK.335 – HUMK.427/6 Zihinsel özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelenen Ergin Dilan Yavaş’ın kısıtlanarak annesinin velayetine bırakılması ya da vasi atanmasına karar verilmesi gerekirken; küçük olduğu ve velayet altında bulunduğundan bahisle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir