Y2HD 17.1.2011 E.2009/21656 – K.2011/1

– Boşanma Davası (İki Tarafın Davasının Da Kabulü – Karşılıklı Hakaret) – Karşılıklı Hakaret (Boşanma) TMK.166 Karşılıklı hakaret, bir tarafın güven sarsıcı hareketleri diğer tarafın şiddet uygulaması şeklinde oluşan durumda tarafları birbirinden daha fazla kusurlu kabul etmek mümkün değildir. Tarafların aynı evde birlikte yaşamaları birbirlerini affettikleri sonucunu doğurmaz. Her iki tarafın da davasının kabulüne karar […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir