Y2HD 5.3.2009 E.2008/17267 – K.2009/3864


 Y2HD 5.3.2009 E.2008/17267 – K.2009/3864

– MİRASIN HÜKMEN REDDİ

– TEREKENİN BORCA BATIK OLDUĞUNUN TESPİTİ (Husumet – Mirasın Reddi Süresi Uygulanmaz)

– MİRAS BIRAKANIN ÖDEMEDEN ACZİ

– GÖREV (Terekenin Borca Batık Olduğunun Tesbiti)

HUMK.76 – TMK.605/2,606

Dava Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesine dayalı mirasın hükmen reddine ilişkindir.
Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Türk Medeni Kanununun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz.

Terekenin borca batık olduğunun tesbiti davalarında dava alacaklılara karşı açılır. Mahkemenin görevi de borç miktarına göre belirlenir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunur gereği görüşülüp düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Olayları açıklamak taraflara, hukuki nitelendirme hakime aittir. (HUMK. md. 76) Davacı, miras bırakan eşi Ekrem Tezcan`ın terekesinin batık olduğunu ileri sürerek mirasın reddini talep etmiştir.

Dava Türk Medeni Kanununun 605/2. maddesine dayalı mirasın hükmen reddine ilişkindir. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır. Türk Medeni Kanununun 606. maddesinde belirtilen süre bu davada uygulanmaz.

Terekenin borca batık olduğunun tesbiti davalarında dava alacaklılara karşı açılır. Mahkemenin görevi de borç miktarına göre belirlenir. (23.12.1942 gün 24/29 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı)

Açıklanan nedenlerle mahkemece; borç miktarının belirlenmesi, davanın alacaklılara yöneltilmesi ve görev yönü değerlendirilerek sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 5.3.2009 E.2008/17267 – K.2009/3864

PicLensButton Y2HD 5.3.2009 E.2008/17267 – K.2009/3864

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir