Y2HD 8.6.2009 E.2008/8710 – K.2009/10983


 Y2HD 8.6.2009 E.2008/8710 – K.2009/10983

– BOŞANMA DAVASINDA HAKİMİN İKRARLA BAĞLI OLMAYIŞI

– TERK SEBEBİYLE BOŞANMA DAVASININ KABUL SEBEBİYLE SONLANDIRILMASI

– BOŞANMA DAVASININ KABULÜ (Terk Sebebiyle Açılan)

– DAVAYI KABULÜN HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI (Boşanma Davası) –

TMK.164,166/3,184/3 – HUMK.95/2

Türk Medeni Kanunu`nun 166. maddesine dayalı açılmış bir dava olmadığı ve usulüne uygun ıslah da bulunmadığı halde, Türk Medeni Kanunu`nun 184/3, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 95/2. maddelerince davalının davayı kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı gözetilmeden boşanmaya karar verilmesi doğru değildir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Davacı koca terk hukuki sebebine dayanarak boşanma davası açmış, mahkemece ilk celse davalının davayı kabul beyanına dayanılarak Türk Medeni Kanunu`nun 166/3. maddesi gereğince tarafların boşanmalarına karar verilmiştir.

Türk Medeni Kanunu`nun 166/3. maddesi, ancak aynı yasanın 166. maddesine dayanılarak açılmış davalarda gerçekleşebilir.

Türk Medeni Kanunu`nun 166. maddesine dayalı açılmış bir dava olmadığı ve usulüne uygun ıslah da bulunmadığı halde, Türk Medeni Kanunu`nun 184/3, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu`nun 95/2. maddelerince davalının davayı kabulünün hukuki sonuç doğurmayacağı gözetilmeden boşanmaya karar verilmesi doğru değildir.

Mahkemece taraflara delilleri için süre verilip, bildirdiklerinde toplanarak davanın Türk Medeni Kanunu`nun 164. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek sonucu uyarınca karar vermek gerekirken, yazılı şekilde Türk Medeni Kanunu`nun 166/3. maddesi uyarınca hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 8.6.2009 E.2008/8710 – K.2009/10983

PicLensButton Y2HD 8.6.2009 E.2008/8710 – K.2009/10983

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.