Y2HD 8.7.2008 E.2008/6987 – K.2008/10100


 Y2HD 8.7.2008 E.2008/6987 – K.2008/10100

– YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TENFİZİ (Görev)

– GÖREV (Yabancı Boşanma Kararlarının Tenfizi)

– AİLE MAHKEMELERİ (Yabancı Boşanma Kararlarının Tenfizi)

4787 Sa.Ka.4/2 – 5718 Sa.Ka.

Yabancı Mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkindir. Aile Hukuku’na ilişkin Yabancı Mahkeme Kararının tanınması ve tenfizi, Aile Mahkemelerinin görevine girmektedir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup, gereği görüşülüp düşünüldü.

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Dava, yabancı mahkemece verilen boşanma kararının tanınması isteğine ilişkindir. 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 4/2. maddesi gereğince, Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a göre Aile Hukuku’na ilişkin Yabancı Mahkeme Kararının tanınması ve tenfizi, Aile Mahkemelerinin görevine girmektedir. 4787 sayılı Yasa’daki bu özel hüküm, sonradan 12.12.2007 tarihinde yürürlüğe giren 5718 sayılı Yasa ile ilga edilmiş değildir. Bu açıklamalar karşısında; davaya Aile Mahkemesi sıfatıyla bakılması gerekirken, bu husus düşünülmeden Asliye Hukuk Mahkemesi olarak yargılamaya devam edilip yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.2.H.D. 8.7.2008 E.2008/6987 – K.2008/10100

PicLensButton Y2HD 8.7.2008 E.2008/6987 – K.2008/10100

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir