Y3CD 18.6.2009 E.2009/7852 – K.2009/12540


  Y3CD 18.6.2009 E.2009/7852 – K.2009/12540

– HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI –

CMK.14, 231/5 – 5728 Sa.Ka.562/1

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında ceza sınırını  2 yıla çıkartılması ile soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suç olma şartının kaldırılması kuralları gereğince, bu hususların mahalli mahkemece birlikte değerlendirilmesi gerekir.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ KARARI:

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükümden sonra 8.2.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunun 562. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, CMK.’nun 231/5, 14. madde ve fıkralarında öngörülen, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasında ceza sınırını 2 yıla çıkartılması ile soruşturma ve kovuşturması şikayete bağlı suç olma şartının kaldırılması kuralları gereğince, bu hususların mahalli mahkemece birlikte değerlendirilmesi lüzumu,

Bozmayı gerektirmiş sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair hususlar incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.3.C.D. 18.6.2009 E.2009/7852 – K.2009/12540

PicLensButton  Y3CD 18.6.2009 E.2009/7852 – K.2009/12540

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.