Y3HD 25.1.2011 E.2010/18118 – K.2011/829

– Ecrimisil (Tapu İptalinı Takiben) – Muvazaalı İktisabın İptali (Ecrimisil) – Tapu İptali (Muvazaalı İktisap – Ecrimisil) TMK.995/1 – BK.18 Muvazaaya dayalı tapu iptal – tescil kararı ile kötüniyetli zilyet olan davalı hakkında, talep gibi 17.3.2005 – 1.8.2009 tarihleri için mahallinde yapılacak keşif ile alınacak uzman bilirkişi raporu sonucuna göre hesaplanacak ecrimisil bedeline hükmedilmesi gerekirken, […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir