Y3HD 6.10.2008 E.2008/15449 – K.2008/16067


  Y3HD 6.10.2008 E.2008/15449 – K.2008/16067

– İŞTİRAK NAFAKASININ ARTIRILMASI (Çocukların Büyümesi ve İhtiyaçlarının Artması)

– ÇOCUKLARIN BÜYÜMESİ VE İHTİYAÇLARININ ARTMASI (İştirak Nafakasının Artırılması) –

TMK.176,330,331,364

Küçüklerin yaşlarının büyümesi ve sınıflarının değişmesi nedeni ile ihtiyaçlarının arttığı mahkemece kabul edilmiş olduğuna göre, artan ihtiyaçları karşılayacak uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasında görülen iştirak nafakasının artırılması davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kâğıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dilekçesinde; Mersin 2. Aile Mahkemesinin 2004/634 Esas – 2004/1264 Karar sayılı ilamı ile küçükler Enes Mustafa, Abdüssamet ve Sedat için aylık 100.-`er YTL. iştirak nafakasına hükmedildiğini belirterek nafakaların küçükler Enes Mustafa ve Abdüssamet için aylık 350.- YTL.`ye, küçük Sedat için ise 300.- YTL.`ye yükseltilmesini talep etmiştir.
Davalı vekili, küçükler için hükmedilen nafakaları 15.6.2007 tarihinde 25.-`er YTL. artırarak ödemeye başladığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile iştirak nafakalarının küçük Enes Mustafa için 150.- YTL. ye, küçük Abdüssamet için 130.- YTL. ye, küçük Sedat için ise 120.- YTL. ye artırılmasına karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İştirak nafakası; çocuğun yaşı, öğrenim durumu, ihtiyaçları ile günün ekonomik koşulları ve ana-babanın mali durumlarına göre takdir edilir.

Durumun değişmesi halinde hâkim, istem üzerine nafaka miktarını yeniden belirler.
Hâkim nafaka takdirinde; tarafların mali durumlarındaki değişiklikleri ve çocukların ihtiyaçlarını araştırıp, gelirler arasında bir oranlama yaparak, önceki nafaka takdirinde taraflar arasında sağlanan dengeyi koruyacak bir karar vermelidir.
Somut olayda; küçüklerin yaşlarının büyümesi ve sınıflarının değişmesi nedeni ile ihtiyaçlarının arttığı mahkemece kabul edilmiş olduğuna göre, artan ihtiyaçları karşılayacak uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekirken, düşük nafaka takdiri doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.
Y.3.H.D. 6.10.2008 E.2008/15449 – K.2008/16067

PicLensButton  Y3HD 6.10.2008 E.2008/15449 – K.2008/16067

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir