Y5CD 1.3.2010 E.2009/14543 – K.2010/1666


 Y5CD 1.3.2010 E.2009/14543 – K.2010/1666

– Karşılıksız Çek (Görev)
– Görev (Karşılıksız Çek) –

CMK.3

Karşılıksız çek keşide etmek suçu sebebiyle yapılan yargılamada, Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği görevsizlik kararı kaldırılmıştır.

DAVA ve KARAR:

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan sanık Şener`in yargılanması sırasında;

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesiyle, Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesi arasında oluşan olumsuz görev uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya,

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

İncelenen dosya içeriğine, sanığın üzerine atılan suçun niteliğine, iddianamede olayın anlatılış biçimine ve Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi kararındaki gerekçeye göre,

SONUÇ: Yerinde görülmeyen Antalya 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 7.4.2009 gün ve 2008/1328 Esas – 2009/453 Karar sayılı görevsizlik kararının kaldırılmasına, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına TEVDİİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.5.C.D. 1.3.2010 E.2009/14543 – K.2010/1666

PicLensButton Y5CD 1.3.2010 E.2009/14543 – K.2010/1666

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir