Y5CD 22.1.2009 E.2008/7207 – K.2009/210


 Y5CD 22.1.2009 E.2008/7207 – K.2009/210

– İSTİNABE YOLUYLA SAVUNMA (Cezanın Alt Sınırının 5 yılı Aşması)

– CEZANIN ALT SINIRININ 5 YILI AŞMASI

– SORGUDA VEKİL İSTEĞEN SANIK

– ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI (İstinabe Yoluyla Sorgu – Sorguda Vekil İsteyen Sanık)

– İDDİANAME YERİNE GEÇEN GÖREVSİZLİK KARARI –

5271 Sa.Ka.147,196 – TCK.103

İddianame yerine geçen görevsizlik kararında, sanığa atılı suçun alt sınırının 5 yıldan fazla cezayı gerektirmesi nedeniyle, sanığın savunmasının istinabe yoluyla alınması usule aykırıdır.  Savunmasını baroca atanan avukat huzurunda yapmak istediğini belirten sanığın sorgusunun müdafii olmaksızın yapılması usule aykırıdır.

DAVA ve KARAR:

Mağdurun beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun cinsel istismarı suçundan sanık İsmail D…`nun yapılan yargılanması sonunda; ırz ve namusa tasaddi suçundan mahkümiyetine dair Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesinden bozma üzerine verilen 18.2.2008 gün ve 2007/298 Esas – 2008/21 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanık müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelendi:

YARGITAY 5. CEZA DAİRESİ KARARI:

İddianame yerine geçen görevsizlik kararında sanığa atılı 5237 sayılı TCK. nun 103/2. maddesinde düzenlenen suçun alt sınırının 5 yıldan fazla cezayı gerektirmesi nedeniyle istinabe yoluyla savunmasının alınamayacağının gözetilmemesi ve savunmasını baroca atanan avukat huzurunda yapmak istediğini belirten sanığın sorgusunun müdafii olmaksızın yapılması suretiyle CMK nun 196/2 ile 147.maddelerine muhalefet edilmesi,

SONUÇ: Kanuna aykırı, sanık müdafiin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeyen hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.5.C.D. 22.1.2009 E.2008/7207 – K.2009/210

PicLensButton Y5CD 22.1.2009 E.2008/7207 – K.2009/210

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir