Y6CD 11.2.2010 E.2007/2953 – K.2010/1114


 Y6CD 11.2.2010 E.2007/2953 – K.2010/1114

– Konut Dokunulmazlığını Bozma

– Yağma

– Cinsel Saldırı –

TCK.102,148,193

Mağdurların sanıklara suç atmasını gerektirir dosya içerisinde neden bulunmadığının ve aynı tarihli yakınan Aysel`e ait hekim raporu içeriğinden adı geçen yakınanın sırt, göğüs ve kollarında yaralanmalar bulunduğunun saptanması karşısında; eylemlerin sanık Cemalettin yönünden: yağma, konut dokunulmazlığını      bozma ve cinsel saldırı; sanık Mehmet yönünden ise: konut dokunulmazlığını bozma ve cinsel saldırı suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde beraatlerine karar verilmesi, isabetsizdir.

DAVA ve KARAR:

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik,      ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

YARGITAY 6. CEZA DAİRESİ KARARI:

14.5.2005 tarihinde gündüz saat:12.30 sularında mağdurların anne ve babaları bulunmadığı sırada dış kapıdan avluya giren sanıklardan Cemalettin`in yakınan Gönül`ü kucaklayıp göğüslerini sıktığı ve dudağından birkaç kez öptüğü, bu sırada diğer sanık Mehmet`in de evin içerisinde televizyon seyretmekte olan diğer yakınan Aysel`in üzerine abanıp yere yatırdığı ve seni seviyorum biçiminde sözler söyleyerek dudaklarından öpmeye başladığı, adı geçen mağdurun sanık Mehmet`le boğuşup üzerinden atmaya çalışıp yardım istemesi üzerine Aysel`e tokat atan sanığın odadan dışarı çıktığı, bağırtılar üzerine sanık Cemalettin`in de mağdur Gönül`ü bıraktığı ve boynundaki kurdeleye bağlı yirmi tane küçük altını da alarak birlikte kaçtıkları, mağdurların sanıklara suç atmasını gerektirir dosya içerisinde neden bulunmadığının ve aynı tarihli yakınan     Aysel`e ait hekim raporu içeriğinden adı geçen yakınanın sırt, göğüs ve kollarında yaralanmalar bulunduğunun saptanması karşısında; eylemlerin sanık Cemalettin yönünden yağma, konut dokunulmazlığını bozma ve cinsel saldırı; sanık Mehmet yönünden ise, konut dokunulmazlığını bozma ve cinsel saldırı suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, kanıtların takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı biçimde beraatlerine karar verilmesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, katılanlar vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme aykırı olarak BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.6.C.D. 11.2.2010 E.2007/2953 – K.2010/1114

PicLensButton Y6CD 11.2.2010 E.2007/2953 – K.2010/1114

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir