Y6HD 2.5.2011 E.2010/12982 – K.2011/5634

– Çeyiz Ve Ziynet Eşyalarının İadesi (Eşya Davalarında Zamanaşımı) – Zamanaşımı (Çeyiz Ve Ziynet Eşyalarının İadesi) – Eşya Davası (Çeyiz Ve Ziynet Eşyalarının İadesi) – İstihkak Davası (Çeyiz Ve Ziynet Eşyalarının İadesi) TMK.178 – BK.125, 132 Çeyiz ve ziynet eşyalarının aynen iadesi, olmadığı takdirde bedelinin tahsili istemine ilişkin dava, bir anlamda istihkak davası olmakla istem […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.