Y7HD 23.9.2010 E.2010/3273 – K.2010/5033

– Atanmış Mirasçılık Belgesi – Mirasçılık Belgesi Verilmesi – Mirasçılık Belgesinin İptali (Atanmış Mirasçı Tarafından) HUMK.74 – TMK.589/2,598 Atanmış mirasçı, miras bırakanın yasal mirasçıları ile olan soy bağını ortadan kaldıracak biçimde mirasçılık belgesinin iptalini isteyemeceği gibi, mahkemece de resen atanmış mirasçılık söz konusu olduğu gerekçesiyle mirasçılık belgesinin iptaline karar verilemez. O halde davacının istemi atanmış […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir