Y8CD 2.7.2008 E.2007/11080 – K.2008/8368


 Y8CD 2.7.2008 E.2007/11080 – K.2008/8368

– HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI –

CMK.231

Koşulların varlığı halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde değerlendirme yapılması zorunludur.

SUÇ ve KARAR:

Parada sahtecilik suçundan sanıklar Nimet ve Tahir`in yapılan yargılamaları sonunda; hükümlülüklerine, ertelemeye ve müsadereye dair (BAKIRKÖY)  2. Ağır  Ceza Mahkemesi`nden verilen 27.11.2006 gün ve 253 Esas:282 – Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtay`ca incelenmesi sanıklar müdafii tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C. Başsavcılığından tebliğname ile 19.11.2007 günü daireye gönderilmekle incelendi:

YARGITAY 8. CEZA DAİRESİ KARARI:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükümden sonra yürürlüğe giren 5728 Sayılı Kanunun 562. maddesiyle değişik 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu`nun 231. maddesindeki koşulların varlığı halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılması yönünde mahkemesince değerlendirme yapılması zorunluluğu, bozmayı gerektirmiş,

SONUÇ: Sanıklar müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan sair yönleri incelenmeksizin hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.8.C.D. 2.7.2008 E.2007/11080 – K.2008/8368

PicLensButton Y8CD 2.7.2008 E.2007/11080 – K.2008/8368

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir