Y9CD 20.5.2008 E.2008/6709 – K.2008/6379


 Y9CD 20.5.2008 E.2008/6709 – K.2008/6379

– SORUŞTURMA İZNİ ALINMAMASI (Kamu Görevlisinin Yargılanması)

– POLİSİN YARGILANMASI

– KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

– GÖREV SIRASINDA İŞLENEN SUÇLAR

– MEMURUN YARGILANMASI

– KATILAN VEKİLİNİN DURUŞMA TALEP ETMESİ –

4483 Sa.Ka. – CMUK.318

Ekip otosundaki polisin atılı suçu görevi sırasında işlemesi karşısında 4483 sayılı Memurlarla Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Yasa hükümlerine göre soruşturma izni alınması gerektiği gözetilmeden yargılama yapılması bozmayı gerektirmiştir.

YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ KARARI:

TÜRK MİLLETİ ADINA

Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Duruşmalı inceleme talep yetkisi bulunmadığından katılan vekilinin duruşmalı inceleme isteminin CMUK.’un 318. maddesi uyarınca REDDİNE,

Ekip otosunda görevli polis memuru olan sanığın atılı suçu görevi sırasında işlediği iddia edilmiş olması karşısında 4483 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun” hükümlerine göre soruşturma izni alınması gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla yazılı şekilde hüküm tesisi,

SONUÇ: Kanuna aykırı, sanık müdafii ile katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, sair yönleri incelenmeksizin hükmün öncelikle bu sebepten dolayı BOZULMASINA, oybirliği ile karar verildi.

Y.9.C.D. 20.5.2008 E.2008/6709 – K.2008/6379

PicLensButton Y9CD 20.5.2008 E.2008/6709 – K.2008/6379

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.