YARGITAY 11. Ceza Dairesi : 2010/15230 Karar: 2013/118 – SAHTE DİPLOMA – NOTER ONAYI – İKİ AYRI SUÇ OLDUĞU

YARGITAY 11. Ceza Dairesi Esas No: 2010/15230 Karar No: 2013/118

 

 

 

Sanık tarafından …26. Noterliğine 02.11.2006 gün ve 8485 yevmiye numarası ile tasdik ettirilen …Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisans Diplomasının 1512 sayılı Noterlik Kanununun 82 ve devamı maddeleri uyarınca düzenleme şeklindeki belgelerden olmaması ve noter onayında da bir sahtecilik bulunmaması nedeniyle "kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli belge" niteliğinde olmadığı cihetle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

 

Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma ve kovuşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanık müdafii ile Cumhuriyet savcısının yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine ancak:

 

Sanık hakkında …Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen 28.05.2007 tarihli iddianame ile …Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne ait sahte lisans diplomasını notere onaylatıp iş başvurusunda kullanarak resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açıldığı, bu dava sonucu hukuki kesinti meydana geldiğinden teselsül ile temadiden söz edilemeyeceği, sanığın daha sonra 25.07.2007 tarihinde aynı sahte diplomayı notere onaylatmak için götürmesi eyleminin ayrı bir suç oluşturup 04.12.2007 tarihli iddianame ile resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davası nedeniyle ayrı hüküm kurulması gerekirken, eylemlerinin tek suç olduğu kabul edilerek yazılı şekilde karar verilmesi,

 

Yasaya aykırı, sanık müdafii ile Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepden dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.01.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir