Yargıtay 23. Ceza Dairesi E:2015/8097 K:2016/4277 Paranın Alınması Rezervasyonun Yapılmaması – Dolandırıcılık

T.C.
Yargıtay 23. Ceza Dairesi
Esas No:2015/8097
Karar No:2016/4277
Esas No:2015/8097
Karar No:2016/4277
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Turizm acentesi işleten sanık O….ve bu acentede çalışan sanıklar M. ve İin, katılan ve ailesi için katılandan belirlenen hotelde bir haftalık tatil ücreti almalarına karşın, paranın ödenmemiş ve rezervasyonun yapılmamış olması nedeniyle katılan ve ailesinin hotele alınmayarak mağdur edildikleri, böylece sanıkların dolandırıcılık suçunu işledikleri iddia olunan somut olayda;
Katılan vekilinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Sanıkların katılandan aldıkları parayı hotele göndermedikleri ve herhangi bir rezervasyon işlemi de yapmadıklarının hoteli işleten şirketin mahkemeye verdiği cevabi yazıdan anlaşılması karşısında, sanıkların dolandırıcılık suçundan mahkûmiyetleri yerine oluşa ve dosya kapsamına uygun olmayan yetersiz gerekçeyle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,
Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.04.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir