YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2007/12754 K. 2009/11628• KAMU GÖREVİNİN USULSÜZ OLARAK ÜSTLENİLMESİ

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2007/12754

K. 2009/11628

T. 10.6.2009

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

 

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1- Sanığın sağlık ocağına gelerek, kendisinin yeni atanan hekim olduğunu söylemesine karşın görevinin verdiği yetkiyi kullanmaya kalkışmadan kendisinden şüphe edilmesi üzerine hekim olmadığını söyleyerek gerçeği açıklamasından ibaret eyleminde, kamu görevini üstlenmeye teşebbüs suçunun öğelerinin oluşmadığı gözetilmeden, TCY.nın 262/1. maddesiyle hüküm kurulması,

2- Kabule göre;

A ) Sanık hakkında TCY.nın 58. maddesi uyarınca tekerrür hükümleri uygulanırken hangi ilamın tekerrüre esas alındığının denetime olanak verecek şekilde karar yerinde gösterilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

B ) Sanığa tayin edilen TCY.nın 53. maddesinin birinci fıkrasının ( c ) bendinde gösterilen hak yoksunluğunun kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından koşullu salıverilinceye kadar yerine yazılı şekilde hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar devamına karar verilmesi,

 

SONUÇ : Yasaya aykırı ve O yer C. Savcısı ile sanık A B müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 10.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir