YARGITAY 4. CEZA DAİRESİ E. 2013/302 K. 2014/4628• AĞIR CEZA MAHKEMESİNE HAKARET• AĞIR ELEŞTİRİ

T.C.

YARGITAY

4. CEZA DAİRESİ

E. 2013/302

K. 2014/4628

T. 13.2.2014

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kamu görevlileri veya sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda sanığın, oğlunun yargılandığı ağır ceza mahkemesine yazdığı dilekçelerde "… Ağır Ceza Mahkemesinin hukuk ve adalet sınırları içinde yargılama yapmadığı, suçluyu suçsuzu bulmak gibi bir niyetlerinin bulunmayışı olaya sebep veren tek görgü şahidi olan M. B.'u dinlememesinden açıkça anlaşılmaktadır", "Sayın Başkan dosyanın tamamı ve 28 celse süren yargılanmanın celse tutanakları incelendiği taktirde Cerrahpaşa Adli Tıp Kurumuna yazılan bu iğrenç yazının hakkında ağır ceza mahkemesi tarafından hiç bir araştırma yapılmaksızın yazıldığı görülecektir. Böyle bir araştırma yapılmadığı halde bu yapılan hareket yüce Türk yargısının temsilcisi olan yüce Türk mahkemesi ve mahkeme başkanlarına ne kadar yakışmıştır", "Aynı kemik filmlerini inceleyen Bartın tam teşekküllü devlet hastanesinin verdiği heyet raporunda raporun verildiği gün A.A'nun 19 yaş içerisinde olduğu belirtilmiş ama ağır ceza mahkemesinin yönlendirdiği ve aleyhte rapor verildiği Cerrahpaşa Adli Tıp Kurumu Raporunda A. A. 'nun suçu işlediği anda 21 yaş içerisinde olduğu belirtilmiştir. …Ağır Ceza Mahkemesi hukuk kurallarını ihlal etmiştir" şeklindeki sözlerin mahkeme heyetinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanık K. A'nun temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 13.02.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir