Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • CİNSEL TACİZ,TELEFON KAYITLARINDAN TESPİT YAPILMASI

T.C
YARGITAY
14. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2012/1413
KARAR NO:2012/6722
KARAR TARİHİ:13.06.2012

Arama kayıtlarının tespiti ile celp telefonunu gerçekte kullanan kişinin tespiti,

“…Sanığın soruşturma aşamasında eşinin adına kayıtlı olan ancak kendisinin kullanmakta olduğunu; kovuşturma aşamasında ise eşinin kullanmakta olduğunu belirttiği müştekinin telefonunun arandığı 0536 ….. ……. numaralı hattı Temmuz 2007 tarihinde kaybettiğini savunduğu, müştekinin ise 2007 Haziran ayından, telefon hattını kapattırdığı Aralık ayına kadar bu telefondan sanık tarafından aranarak taciz edildiğini beyan ettiği halde müştekinin rahatsız edildiği telefon hattına ilişkin arama-aranma kayıtları celp edilerek, bu numaranın kimin tarafından kullanıldığı araştırılıp, saptanmadan sanığın salt savunmasına itibar edilerek eksik soruşturma ile beraat karan verilmesi, Kanuna aykırı, …”

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 20 Ara 2014, 20:47


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir