Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • ÖZEL HASTANEDE YAPILAN HATALI ENJEKSİYON NEDENİYLE SİNİR ZEDELENMESİ

YARGITAY 12. Ceza Dairesi
Esas: 2013/26279
Karar: 2014/21535

Taksirle yaralama suçundan sanıkların beraatlerine ilişkin hükümler, katılan vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

1- Sanık B… hakkında verilen hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesinde;

Yapılan yargılama sonunda, yüklenen suç açısından failin taksirinin bulunmadığı, gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin, kusura ve eksik incelemeye ilişkin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,

2- Sanık G… hakkında verilen hükme yönelik temyiz isteminin incelenmesine gelince;

Olay günü halı saha maçında sağ ayağına aldığı darbe sonrasında oluşan ağrı sebebiyle sanığın hemşire olarak çalıştığı … hastanesine müracaat eden katılanın, acil serviste görevli doktor tarafından röntgene gönderildiği ve röntgen sonrası, katılanın ağrıları nedeniyle Voltaren ve Muscoril adlı ağrı kesicilerin karıştırılarak 5 cc’lik enjektörle, sanık tarafından sağ kalçadan enjekte edildiği, kısa bir süre sonra katılanın bacağında uyuşma olduğu ve sağ ayak ucunun yukarıya çekilmemesi tablosunun ortaya çıktığı, bu sırada çağrı üzerine hastaneye gelen ortopedi uzmanı G…’un da aynı bulguları tespit ettiği ancak mevcut ayaktaki uyuşma ve ayak ucunu çekememe olgusunun enjeksiyonla ilgili olabileceğini belirttiği, akabinde ameliyat kararı alınarak tedaviye başlandığı olayda;

Her ne kadar Adli Tıp Kurumu 3. Adli Tıp İhtisas Kurulunun 30.03.2009 gün ve 3082 sayılı raporunda, spor yaralanması sonrasında meydana gelen ağrıya yönelik olarak kalçadan ağrı kesici, kas gevşetici enjeksiyonun genel tababet kuralları içinde olduğu, grafiler çekilerek ortopedi konsültasyonu isteyen Dr. B…un yaptığı işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu, sağ ayağında meydana gelen güçsüzlüğün enjeksiyon nöropatisi ile uyumlu olduğu, enjeksiyonun yanlış yere yapıldığına dair tıbbi bir kaydın bulunmadığı, komplikasyon olarak kabul edileceği, bu nedenle hemşire G…’in eylemi ve Özel … Sağlık Merkezinde yapılan tıbbi işlemlerin tıp kurallarına uygun olduğu, belirtilmiş ise de;

Ameliyat notlarına göre siyatik siniri ismi verilen doku üzerinde lezyonların bulunduğunun, bu lezyonların travma alınan diz bölgesinde değil kalçaya enjeksiyon yapılan bölge civarında olduğunun belirlenmesi karşısında; sanığın olaydaki kusur durumunun kuşkuya yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi için dosyanın Yüksek Sağlık Şurası ya da Adli Tıp Kurumu genişletilmiş ihtisas kuruluna gönderilip sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma ile karar verilmesi,

Kanuna aykırı olup, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, sanık G…hakkındaki beraat hükmünün 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 31.10.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — Sal Mar 03, 2015 8:58 am


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir