Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • REŞİT OLMAYANI, KOLLUĞA BİLDİRMEDEN YANINDA ALIKOYMA

T.C
YARGITAY 14. CEZA DAİRESİ
ESAS: 2012/8626
KARAR: 2014/842
KARAR T. 27.1.2014

REŞİT OLMAYAN MAĞDUREYİ KOLLUĞA BİLDİRMEDEN YANINDA TUTMA.

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan sanık Kader’in yapılan yargılaması sonunda; atılı suçtan açılan kamu davasının şikâyet yokluğu nedeniyle düşürülmesine dair Ardanuç Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 01.05.2008 gün ve 2007/96 Esas, 2008/23 Karar sayılı hükmün süresi içinde Yargıtayca incelenmesi O Yer Cumhuriyet Savcısı tarafından istenilmiş olduğundan, dava evrakı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından tebliğname ile Daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Aile düzenine karşı işlenen suçlar arasında sayılan ve yasal temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuk hakkında ailesinin endişe içinde kalmasının önlenmesini amaçlayan dava konusu suçta, korunan hukuki yarar, velinin aile hukukundan kaynaklanan velayet hakkı ile ilgili bulunup suçun mağdurunun veli veya kanuni temsilci olduğu, evi terk eden çocuğun ise bu suçun ancak konusunu oluşturduğu anlaşılması karşısında, onaylı nüfus kayıt örneğinden 17 yaş içerisinde olduğu görülen çocuğun velisi katılan Sevcan’ın şikâyetinin devam etmesine rağmen, sanık hakkında atılı suçtan açılan kamu davasının ailesini veya yetkili makamları haberdar etmeksizin yanında tuttuğu Meral’in şikâyetinin bulunmadığından bahisle düşürülmesine karar verilmesi,

SONUÇ : Kanuna aykırı, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK.nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 27.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 18 Oca 2015, 19:46


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir