Yargıtay Ceza Daireleri Kararları • SİGARA KAÇAKÇILIĞI, YOLCU OTOBÜSÜNDE YAKALANAN 13 KARTON KAÇAK SİGARA, İŞTİRAK

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2013/15109
Karar: 2014/13537

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

Olay tarihinde yolcu otobüsünde kolluk görevlilerince yapılan aramada, iki kişi olan sanıkların, farklı koltuk ve bagajlarında bulunan sigaraların toplu kaçakçılık eylemine konu olmadığı halde, iştirak iradesi belirtilmeden, toplu kaçakçılık suçunun ne şekilde oluştuğuna ilişkin gerekçe karar yerinde gösterilip tartışılmadan yazılı şekilde hüküm tesisi,

1-Sanık A…’ın mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde,

a) Sanığa ait bagajda 13 karton kaçak ve bandrolsüz sigara ele geçirildiği ve sanığın aşamalardaki savunmasında sigaraları kişisel ihtiyacı için bulundurduğunu savunması karşısında, yakalanan sigara miktarına nazaran sanığın savunmasının aksine somut bir kanıtta bulunmaması nedeniyle dava konusu eşyanın ticari miktar ve mahiyette olmadığı gözetilmeden sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

2-Sanık S…’in mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde;

a)Suç tarihi ve suça konu eşyanın niteliğine göre, sanığın 5752 sayılı yasa ile değişik 4733 sayılı yasanın 8/4.fıkrası uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm tesisi,

b)Suçtan doğrudan doğruya zarar görmeyen ve katılma hakkı bulunmayan Gümrük İdaresinin davaya katılan olarak kabul edilip lehine dilekçe yazım ücretine hükmedilmesi,

Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321.maddeci uyarınca BOZULMASINA, aynı Yasanın 326/son maddesi uyarınca sanığın kazanılmış hakkının saklı tutulmasına, 19/06/2014 günü oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: admin — Cmt Mar 07, 2015 11:17 pm


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir