Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • ANLAŞMALI BOŞANMA,TAŞINMAZIN YARISININ TESCİLİNİN TALEBİ

T.C
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO. 2002/1350
KARAR NO. 2002/1781
KARAR TARİHİ. 11.2.2002

> BOŞANMA DAVASI ( Tarafların Anlaşarak Boşanmaları-Davacı Adına Kayıtlı Taşınmazın Davalı Kadın Adına Tescili )

> TAPU KAYDI CELBİ ( Tarafların Anlaşmalı Boşanmaları-Davacının Adına Kayıtlı Taşınmazın Yarısını Davalıya Tescili Talebi )

> ANLAŞMALI BOŞANMA ( Davalı Kadına Verilen Taşınmaz İçin Davacı Adına Kayıtlı Hissenin İptali İle Davalı Kadın Adına Tescile Karar Verilmesi )

743/m.134

ÖZET : – Mahkemece tapu kaydı celp edilip anlaşmaya uygun olarak gayrimenkul davacı adına kayıtlı ise ½ hissesinin iptali ile davalı kadın adına tesciline de karar verilerek boşanmaya hükmedilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR : Taraflar boşanma konusunda anlaşmışlar ve 31.10.2001 tarihli oturumda Medeni Kanunun 134/3 maddesine uygun beyanda bulunmuşlardır.
Ancak tarafların beyanlarında, davacı adına tapuda kayıtlı olduğu anlaşılan, Kocaeli Merkez Körfez Mahallesi 1152 ada 64 parselde kayıtlı apartmanın ½ sinin Davalı adına tescili de vardır.
Mahkemece tapu kaydı celp edilip anlaşmaya uygun olarak gayrimenkul davacı adına kayıtlı ise ½ hissesinin iptali ile davalı kadın adına tesciline de karar verilerek boşanmaya hükmedilmesi gerekirken kararda yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 27 Ara 2014, 23:56


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir