Yargıtay Hukuk Daireleri Kararları • YEDİEMİNLİK ÜCRETİN FAZLA ÖDENMESİ GERİ İSTİRDATI

T.C.
YARGITAY
12.HUKUK DAİRESİ
ESAS NO: 2007/10225
KARAR NO: 2007/12745
KARAR TARİHİ: 21.06.2007

ŞİKAYET DAVASI – YEDİEMİN ÜCRETİNİN İCRA MAHKEMESİ KANALIYLA İNDİRİLMESİ – FAZLA ÖDENMİŞ ÜCRETİN İADESİ – ALACAK İÇİN İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE PARANIN TAHSİLİNİN SAĞLANMASI İŞLEMİNİN İSABETSİZ OLDUĞU – ŞİKAYETİN KABULÜ GEREĞİ

ÖZET: Yediemin ücretinin icra mahkemesi kanalıyla indirilmesi sonucunda Yediemine fazla ödenen miktarın iadesi için İcra Müdürlüğünce çıkarılan muhtıraya karşı Yediemin tarafından icra dosyasına ödeme yapılmaması halinde Yedieminin üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklarına haciz müzekkeresi yazılması doğru değildir. İstirdat davasının konusunu teşkil edecek olan bu alacak için İcra Müdürlüğünce paranın tahsilinin sağlanması işlemi yerinde olmadığından şikayetin kabulü gerekir.
(2004 S. K. m. 89)

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR: İcra dosyasında Yediemin ücreti olarak ödenen 5.040.-TL’nin icra mahkemesi kanalıyla 1.159.-TL’ye indirilmesi sonucunda Yediemine fazla ödenen 3.881.-TL’nin iadesi için İcra Müdürlüğünce çıkarılan muhtıraya karşı Yediemin tarafından icra dosyasına ödeme yapılmaması halinde Yedieminin 3. kişiler nezdindeki hak ve alacaklarına İİK’in 89. maddesi koşullarında haciz müzekkeresi yazılması doğru değildir. İstirdat davasının konusunu teşkil edecek olan bu alacak için anılan madde uygulanmak suretiyle İcra Müdürlüğünce paranın tahsilinin sağlanması işlemi yerinde olmadığından şikayetin kabulü yerine reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’in 366. ve HUMK’un 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 21.06.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bilgiler: Tarih-Gönderici: hukukçu — 17 Ara 2014, 20:46


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir