YARGITAY, yasadışı dinlemeden idare sorumlu

telekulak-cezasini-kim-odeyecek_oİçişleri Bakanlığı’nın, yasadışı dinlenen bir kişinin açtığı davada mahkûm olduğu tazminatı, dinleyen emniyet yetkililerine ‘rücu ettirmek’ için açtığı dava, ilginç bir kararla son buldu.

Mahkemenin ‘rücu’ kararını oybirliği ile bozan Yargıtay, ‘destek olmadan bu kadar kapsamlı bir dinleme yapılmasının olanaksız’ olduğu vurgusuyla, “Bu denetim görevinin yerine getirilmemiş olması idarenin kendi kusurundan doğmaktadır” kararı verdi.

YARGITAY, mahkeme kararı olmaksızın yasa dışı telefon dinlemesi yapılmasında, dinlemeyi yapan emniyet görevlilerinin değil, İçişleri Bakanlığı’nın kusurlu olduğuna hükmetti.

Karar, mahkeme kararı olmaksızın telefon görüşmeleri dinlenen Fuat A.’nın, İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davası üzerine geldi. İçişleri Bakanlığı bu kişiye önce tazminat ödedi, ardından da, tazminatın, yasadışı dinlemeyi yapan emniyet görevlilerinden alınması istemiyle mahkemeye başvurdu.

Ankara 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi, ‘emniyet görevlilerinin kasıt ve ihmalleri nedeniyle sorumlu oldukları, İçişleri Bakanlığı’nın ödediği parayı rücu hakkı doğduğu’ gerekçesiyle, davayı kabul etti.

Karar oybirliğiyle bozuldu: Kim sorumlu, belirlenmeli

Yasa dışı dinlemeleri yaptıkları iddia edilen Mustafa G., Ahmet Ö. ve diğer emniyet mensuplarının bu kararı temyiz etmeleri üzerine, dosya Yargıtay 4’üncü Hukuk Dairesi’ne geldi. Daire, yasa dışı dinleme yapan emniyet görevlilerinin tazminatla sorumlu tutulmuş olmalarını usul ve yasaya uygun bulmayarak, Ankara 10’uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle bozdu.

Kararda, Anayasa’nın 129’uncu maddesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre, ‘idarenin, kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken işledikleri kusurlardan dolayı ödemek zorunda kaldıkları tazminatı, sorumluluğu saptanan görevlilerden rücu etme hakkı bulunduğu’na işaret edilerek, öncelikle davalı emniyet görevlilerinin olayda sorumlu tutulup tutulmayacaklarının belirlenmesi gerektiğine işaret edildi.

Yargıtay kararında, açılan davanın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü 9’uncu katında, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı ve Taşra Üniteler Kurulu görev ve

çalışma yönetmeliğine uygun biçimde kurulmuş teknik dinleme odası bulunmasına karşın, İstihbarat Daire Başkanlığı’nın bilgi ve onayı alınmadan aynı binanın 8’inci katında, teknik kurallara aykırı olarak Değerlendirme Bürosu içinde ayrı bir dinleme odası kurulduğu, yasal düzenlemelere aykırı olarak sözü edilen dinleme odasında mahkeme kararı olmaksızın telefonları dinlendiği, yine çok sayıda telefonun, mahkeme kararı ile verilen sürelerden daha uzun süre dinlendiği, olay ortaya çıkınca da bazı dinlemelerin bilgisayar hard diskinden silindiği iddialarına dayandığı belirtildi.

Hüküm ertelendi, beraat çıktı disiplin cezaları iptal edildi

Kararda, iddialar doğrultusunda davalılar hakkında görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma suçlarından açılan ceza davasında önce kesin hükme bağlanmanın ertelenmesi, ardından da, itiraz eden davalılar yönünden kanıt yokluğu nedeniyle beraat kararı verildiği ifade edildi. Kararda, verilen disiplin cezalarının da idare mahkemesince iptal edildiği hatırlatıldı.

Davalıların, Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu personeli olduğu kaydedilen kararda, şöyle denildi:

Destek olmadan ayrı bir dinleme odası kurulamaz

“Yasal düzenlemelere uygun bir dinleme odası varken idarenin bilgisi dışında, aynı binanın bir başka katında ayrı bir dinleme odası kurulmasının büyük teknik destek ve zorluk gerektireceği göz ardı edilemez. Ayrıca, davalıların bu zorluğa katlanarak teknik dinleme odası kuracaklarının kabul edilmesi de hayatın olağan akışına aykırı olacaktır. İdarenin böyle bir birimin hangi gerekçe ve gereksinime dayalı olarak kurulduğunu ve faaliyetlerini araştırması, denetim görevini yapması gerekecektir. Bu denetim görevinin yerine getirilmemiş olması idarenin kendi kusurundan doğmaktadır. Yerel mahkemece, davalıların kişisel kusur ve sorumluluklarının kanıtlanmadığı gözetilerek, istemin tümden reddedilmesi gerekirken davalıların tazminatla sorumlu tutulmuş olmaları usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir