YHGK 17.9.2008 E.2008/5-522 – K.2008/533

– Temyiz Kesinlik Sınırı (Davanın Kısmen Kabulü Halinde) – Davanın Kısmen Kabulü Halinde Temyiz Kesinlik Sınırı 5219 Sa.Ka. – 5236 Sa.Ka. – HUMK.427/4 Direnme kararının verildiği 11.12.2007 tarihinde temyiz (kesinlik) sınırı 1.170,00.- YTL. dir. Tamamı dava edilen bir alacağın kısmen kabulüne karar verilmesi halinde, temyiz (kesinlik) sınırının belirlenmesinde, kabul ve reddedilen miktarlar esas alınır. Somut […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.