YHGK 29.6.2011 E.2011/1-364 – K.2011/453

– Ketmi Verese Sebebiyle Tapu İptali – Tapu İptali Ve Tesçil (Ketmi Verese Sebebiyle) – Veraset İlamının İptali (Ketmi Verese) – Islah (Dava Konusu Olmayan Bir Şeyin Davaya İthali) – Miras Taksim Sözleşmesi HUMK.83,84,87/1-son,178,179,180,185/2,186 – TMK.640,676,716 YİBK. 4.2.1948 gün 10/3 Sa. 1. Ketm-i verese olgusu sabit olduğuna göre bu parsel yönünden davanın kabul edilmiş olmasında […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir