YHGK 8.12.2010 E.2010/2-615 – K.2010/625


 YHGK 8.12.2010 E.2010/2 615 – K.2010/625

– Munzam Süre (Adli Tatili Takiben Biten) 

– Adli Tatilden Sonra Biten Süre (Munzam Süre)

HUMK.176, 177

Adli tatil içinde başlayıp ta adli tatil bittikten sonra sona eren sürelerde, adli tatil içinde biten süreler için öngörülen yasal uzatma süresinin uygulaması olanaklı değildir.

DAVA ve KARAR:

Taraflar arasındaki davadan dolayı, bozma üzerine direnme yoluyla;

Ankara 4. Aile Mahkemesinden verilen 25.3.2010 gün ve 186-453 sayılı kararın bozulmasını kapsayan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’ndan çıkan 30.6.2010 gün, 2010/2-343 E. – 2010/361 K. sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davacı vekili tarafından verilen dilekçe ile istenilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra, gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:

Hukuk Genel Kurulundaki görüşme sırasında, esasa girilmeden önce, Hukuk Genel Kurulu Kararına karşı karar düzeltme isteminin süresinde olup olmadığı, ön sorun olarak incelenmiştir.

Dava, boşanma istemlidir.

Mahkemenin bu tür kararlarının temyizi üzerine verilen kararlara karşı karar düzeltme süresi tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.

Hukuk Genel Kurulu Kararı karar düzeltme isteyene adli tatil içinde 23.8.2010 tarihinde tebliğ edilmiş; yasal 15 günlük süre 7.9.2010 günü sona ermesine karşın, karar düzeltme istemli dilekçe bu tarihten sonra 13.9.2010 tarihinde ibraz edilmiştir.

Bilindiği üzere; adli tatil içinde başlayıp ta adli tatil bittikten sonra sona eren sürelerde, adli tatil içinde biten süreler için öngörülen yasal uzatma süresinin uygulaması olanaklı değildir.

Açıklanan nedenle süresi geçtikten sonra verilen karar düzeltme dilekçesinin reddi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle davacı vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, oybirliği ile karar verildi.

Y.H.G.K. 8.12.2010 E.2010/2-615 – K.2010/625

 

PicLensButton YHGK 8.12.2010 E.2010/2 615 – K.2010/625

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.