zorunlu müdafii avukatın, celselere mazeretsiz devamsızlığı görevi kötüye kullanma suçudur

CMK Avukatına Görevi İhmalden Ceza

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 2013/1029 esas ve 2014/5008 karar sayılı

Tebliğname No : 5 – 2012/188515

İNCELENEN KARARIN;
MAHKEMESİ : …..2. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 08/06/2012
NUMARASI : 2011/434 Esas, 2012/184 Karar
SANIK : ……
SUÇ : Görevi kötüye kullanma
HÜKÜM : Beraat
TEMYİZ EDEN : O yer Cumhuriyet Savcısı
TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapan sanığın …..3. Çocuk Mahkemesinde yargılanan suça sürüklenen çocuklara CMK’nın 150/2. maddesi gereğince 09/04/2010 tarihinde zorunlu müdafii olarak atandığı ancak mahkemenin 27/04/2010, 16/06/2010 ve 17/02/2011 tarihlerinde yapılan celselerine mazeretsiz katılmayarak davanın gereksiz uzaması sonucu kamu zararına, adaletin gecikmesi nedeniyle de kişi mağduriyetine neden olduğunun tüm dosya içeriğinden anlaşıldığı ve eyleminin TCK’nın 257/2. maddesinde düzenlenen ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçunu oluşturacağı gözetilmeden yazılı şekilde yanılgılı değerlendirmeyle beraat hükmü kurulması,

Kanuna aykırı, O yer C.Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 05/05/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir